A. Panimula

Ang privacy ng aming mga bisita sa website ay napakahalaga sa amin, at nakatuon kami na protektahan ito. Detalye ng patakarang ito kung ano ang ginagawa namin sa iyong personal na impormasyon.

Ang pagsang-ayon sa aming paggamit ng cookies alinsunod sa patakaran na ito sa iyong unang pagbisita sa aming website ay nagbibigay-daan sa amin na gumamit ng cookies sa tuwing bibisita ka sa aming site.

B. Koleksyon ng personal na impormasyon

Ang mga sumusunod na uri ng personal na impormasyon ay maaaring kolektahin, maiimbak at magamit:

Ang impormasyon tungkol sa iyong computer, kabilang ang iyong IP address, lokasyon ng heyograpiya, uri ng browser at bersyon, at operating system;

Ang impormasyon tungkol sa iyong mga pagbisita at paggamit ng website na ito kasama ang nagre-refer na mapagkukunan, haba ng pagbisita, mga view ng pahina, at mga path ng nabigasyon ng website;

Ang impormasyon tulad ng iyong e-mail address, na ibinibigay mo sa amin kapag nagrehistro ka sa site;

Ang impormasyong inilalagay mo kapag lumikha ka ng isang profile sa aming website tulad ng iyong pangalan, kasarian, petsa ng kapanganakan.

Ang impormasyon tulad ng iyong pangalan at email address, na ipinasok mo upang mag-subscribe sa aming mga email at / o mga newsletter;

Ang impormasyong inilalagay mo kapag ginamit mo ang mga serbisyo ng aming website;

Nabuo ang impormasyong habang ginagamit ang aming site, kabilang ang kung kailan, gaano kadalas at sa ilalim ng kung anong mga pangyayari na ginagamit mo ito;

Ang impormasyong nauugnay sa mga binili na iyong ginawa, mga serbisyong ginagamit mo o mga transaksyong isinasagawa mo sa aming site, na kasama ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, email address at impormasyon sa pagbabangko;

Ang impormasyong nilalaman sa anumang mga komunikasyon na ipinapadala mo sa amin sa pamamagitan ng email o sa aming website, kasama ang kanilang nilalaman at metadata;

Anumang iba pang personal na impormasyon na ibinibigay mo sa amin.

Bago mo isiwalat sa amin ang personal na impormasyon tungkol sa ibang tao, dapat mong makuha ang pahintulot ng taong iyon upang isiwalat at iproseso ang personal na impormasyon sa ilalim ng mga tuntunin ng patakarang ito.

C. Paggamit ng iyong personal na impormasyon

Ang personal na impormasyon na ibinigay sa amin sa pamamagitan ng aming website ay gagamitin para sa mga hangaring inilarawan sa patakarang ito. Maaari naming magamit ang iyong personal na impormasyon sa:

Upang pangasiwaan ang aming website at aming negosyo;

I-personalize ang aming website para sa iyo;

Payagan ang iyong paggamit ng mga serbisyong inaalok sa aming website;

Ipadala sa iyo ang mga kalakal na binili sa aming site;

Ibigay sa iyo ang mga serbisyong binili sa aming site;

Magpadala sa iyo ng mga pahayag, invoice at paalala sa pagbabayad, at kolektahin ang iyong mga pagbabayad;

Magpadala sa iyo ng mga komersyal na komunikasyon na hindi pagmemerkado;

Magpadala sa iyo ng mga abiso sa email na malinaw mong hiniling;

Ipadala sa iyo ang aming newsletter sa pamamagitan ng email, kung hiniling mo ito (maaari mong ipaalam sa amin sa anumang oras ng iyong nais na hindi na matanggap ang aming newsletter);

Ang pagpapadala sa iyo ng mga komunikasyon sa marketing na nauugnay sa aming negosyo na sa tingin namin ay maaaring interesado sa iyo, sa anyo ng isang publication, o kung malinaw mong binigyan ang iyong pahintulot, sa pamamagitan ng email o katulad na teknolohiya (maaari mong ipaalam sa amin sa anumang oras na gagawin mo hindi na nakakatanggap ng mga komunikasyon sa marketing);

Magbigay ng impormasyong pang-istatistika tungkol sa aming mga gumagamit sa mga third party (nang hindi makilala ng mga third party na ito ang isang indibidwal na gumagamit sa impormasyong ito);

Iproseso ang mga kahilingan at reklamo na nauugnay sa iyong website na ginawa ng o nauugnay sa iyo;

Panatilihin ang seguridad ng aming website at maiwasan ang pandaraya;

I-verify ang pagsunod sa mga tuntunin at kundisyon na namamahala sa paggamit ng aming website (kasama ang pagsubaybay sa mga pribadong mensahe na ipinadala sa pamamagitan ng pribadong serbisyo ng pagmemensahe ng aming website); at

Iba pang gamit.

Ang iyong mga setting ng privacy ay maaaring magamit upang limitahan ang pag-post ng iyong impormasyon sa aming website at maaaring ayusin sa iyong mga setting ng privacy sa website.

Kung wala ang iyong malinaw na pahintulot, hindi namin ibibigay ang iyong personal na impormasyon sa mga third party para sa kanilang direktang marketing, o ng iba pang mga third party.

D. Pagsisiwalat ng iyong personal na impormasyon

Maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon sa alinman sa aming mga empleyado, opisyal, tagaseguro, tagapayo ng propesyonal, ahente, tagapagtustos, o kontratista hanggang sa lawak na kinakailangan para sa mga hangaring itinakda sa patakarang ito.

Maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon sa sinumang miyembro ng aming pangkat ng mga kumpanya (nangangahulugan ito na ang aming mga subsidiary, aming panghuli na kumpanya na humahawak at lahat ng mga subsidiary nito) sa lawak na makatwirang kinakailangan para sa mga hangaring itinakda sa patakarang ito.

Maaari naming isiwalat ang iyong personal na impormasyon:

Sa lawak na hinihiling sa amin na gawin ito ng batas;

Sa konteksto ng anumang nagpapatuloy o hinaharap na ligal na paglilitis;

Upang maitaguyod, gamitin o ipagtanggol ang aming mga karapatang ligal (kasama ang pagbibigay ng impormasyon sa iba para sa mga layunin ng pag-iwas sa pandaraya at pagbabawas ng panganib sa kredito);

Sa mamimili (o potensyal na mamimili) ng anumang negosyo o pag-aari na nasa aming pag-aari na nais naming (o isinasaalang-alang) na ibenta; at

Sa sinumang tao na sa makatuwirang paniniwala namin na isang mahalagang bahagi ng isang korte o iba pang awtoridad na mayroong hurisdiksyon sa paglalahad ng naturang personal na impormasyon kung, sa aming palagay, ang naturang korte o naturang awtoridad ay malamang na humiling ng pagsisiwalat ng naturang personal na impormasyon.

Maliban na sa ibang paraan na ibinigay sa patakarang ito, hindi namin ipapasa ang iyong personal na impormasyon sa mga third party.

E. Mga paglipat ng internasyonal na data

Ang impormasyong kinokolekta namin ay maaaring maiimbak, maproseso at mailipat sa anumang bansa kung saan tayo nagpapatakbo, upang paganahin kaming magamit ang impormasyon alinsunod sa patakarang ito.

Ang impormasyong kinokolekta namin ay maaaring ilipat sa mga sumusunod na bansa, na walang mga batas sa proteksyon ng data na katumbas ng mga may bisa sa European Economic Area: ang Estados Unidos ng Amerika, Russia, Japan, China at India.

Malinaw kang sumasang-ayon sa paglipat ng personal na impormasyon na inilarawan sa Seksyon E.

F. Pagpapanatili ng iyong personal na impormasyon

Ang Seksyong F na ito ay nagdedetalye ng aming mga patakaran at pamamaraan sa pagpapanatili ng data, na idinisenyo upang matulungan kaming sumunod sa aming mga ligal na obligasyon tungkol sa pagpapanatili at pagtanggal ng personal na impormasyon.

Ang personal na impormasyon na pinoproseso namin para sa anumang layunin ay hindi itinatago nang mas mahaba kaysa kinakailangan para sa hangaring iyon o para sa mga hangaring iyon.

Nang walang pagtatangi sa artikulong F-2, pangkalahatan ay tatanggalin namin ang personal na data mula sa mga kategoryang ito sa petsa at oras na tinukoy sa ibaba:

Ang uri ng personal na data ay tatanggalin 01 / 07-10h; at 01 / 01-10h.

Sa kabila ng iba pang mga probisyon ng Seksyon F na ito, mananatili kaming mga dokumento (kasama ang mga elektronikong dokumento) na naglalaman ng personal na data:

Sa lawak na hinihiling sa amin na gawin ito ng batas;

Kung naniniwala kaming ang mga dokumento ay maaaring nauugnay sa anumang nagpapatuloy o potensyal na ligal na paglilitis; at

Upang maitaguyod, gamitin o ipagtanggol ang aming mga karapatan sa ligal (kasama ang pagbibigay ng impormasyon sa iba para sa mga layunin ng pag-iwas sa pandaraya at pagbawas sa panganib sa kredito).

G. Seguridad ng iyong personal na impormasyon

Magsasagawa kami ng makatuwirang pag-iingat sa teknikal at pang-organisasyon upang maiwasan ang pagkawala, maling paggamit o pagbabago ng iyong personal na impormasyon.

Mag-iimbak kami ng anumang personal na impormasyon na ibibigay mo sa amin sa mga ligtas na server (protektado ang password at firewall).

Ang lahat ng mga elektronikong transaksyong pampinansyal na ginawa sa pamamagitan ng aming website ay mapoprotektahan ng mga teknolohiya ng pag-encrypt.

Kinikilala mo na ang paghahatid ng impormasyon sa internet ay likas na walang katiyakan, at hindi namin masisiguro ang seguridad ng iyong data na ipinadala sa internet.

Responsable ka para sa pagiging kompidensiyal ng password na ginagamit mo upang ma-access ang aming website; hindi namin hihilingin sa iyo ang iyong password (maliban kung makilala mo ang iyong sarili sa aming website).

H. Mga Susog

Maaari naming paminsan-minsan na i-update ang patakarang ito sa pamamagitan ng pag-post ng isang bagong bersyon sa aming website. Dapat mong regular na suriin ang pahinang ito upang matiyak na may kamalayan ka sa anumang mga pagbabago sa patakarang ito. Maaari ka naming ipaalam sa mga pagbabago sa patakarang ito sa pamamagitan ng email o sa pamamagitan ng pribadong serbisyo ng pagmemensahe sa aming website.

I. Ang iyong mga karapatan

Maaari kang humiling sa amin na magbigay sa iyo ng anumang personal na impormasyon na hinahawakan namin tungkol sa iyo; ang paglipat ng naturang impormasyon ay sasailalim sa mga sumusunod na kundisyon:

Ang pagbabayad ng mga gastos na 19.90 €; at

Ang pagtatanghal ng sapat na patunay ng iyong pagkakakilanlan (para sa mga hangaring ito, sa pangkalahatan ay tumatanggap kami ng isang photocopy ng iyong pasaporte na sertipikado ng isang notaryo kasama ang isang orihinal na kopya ng isang bill ng utility na nagpapakita ng iyong kasalukuyang address).

Maaari naming itago ang personal na impormasyon na iyong hiniling sa lawak na pinapayagan ng batas.

Maaari kang magtanong sa amin anumang oras na huwag iproseso ang iyong personal na impormasyon para sa mga layunin sa marketing.

Sa pagsasagawa, malinaw mong ipahayag ang iyong kasunduan nang maaga na gagamitin namin ang iyong personal na impormasyon para sa mga layunin sa marketing o bibigyan ka namin ng isang pagkakataon na tanggihan ang paggamit ng iyong personal na impormasyon para sa mga layunin sa marketing.

J. Mga website ng third party

Naglalaman ang aming website ng mga hypertext na link sa mga third party na website at impormasyon tungkol sa kanila. Wala kaming kontrol sa mga site na ito, at hindi kami responsable para sa kanilang mga patakaran o kasanayan sa privacy.

K. Pag-update ng impormasyon

Mangyaring ipaalam sa amin kung ang personal na impormasyon na hawak namin tungkol sa iyo ay kailangang itama o ma-update.

L. Cookies

Gumagamit ang aming website ng cookies. Ang cookie ay isang file na naglalaman ng isang identifier (isang string ng mga titik at numero) na ipinadala ng isang web server sa isang web browser at nakaimbak ng browser. Pagkatapos ay ibabalik ang identifier sa server sa tuwing humihiling ang browser ng isang pahina mula sa server. Ang cookies ay maaaring "paulit-ulit" o "session": ang isang paulit-ulit na cookie ay nakaimbak ng browser at mananatiling wasto hanggang sa petsa ng pag-expire nito, maliban kung tinanggal ng gumagamit bago ang expiration date na ito; Tulad ng para sa isang session cookie, mag-e-expire ito sa pagtatapos ng session ng gumagamit, kapag ang browser ay sarado. Sa pangkalahatan ang cookies ay hindi naglalaman ng anumang impormasyon na maaaring personal na makilala ang isang gumagamit, ngunit ang personal na impormasyon na naiimbak namin tungkol sa iyo ay maaaring maiugnay sa impormasyong nakaimbak sa cookies at nakuha ng cookies. Hindi kami gumagamit ng mga cookies ng sesyon at paulit-ulit na cookies sa aming website.

Ang mga pangalan ng cookies na ginagamit namin sa aming website at mga layunin na ginagamit namin ang mga ito ay inilarawan sa ibaba:

Gumagamit kami ng Google Analytics at Adwords sa aming website upang: kilalanin ang isang computer kapag ang isang gumagamit ay bumisita sa website / subaybayan ang mga gumagamit sa pag-navigate sa website / buhayin ang paggamit ng isang shopping cart sa website / pagbutihin ang paggamit ng isang website / pag-aralan ang paggamit ng website / pangasiwaan ang website / maiwasan ang pandaraya at pagbutihin ang seguridad ng website / isapersonal ang website para sa bawat gumagamit / magpadala ng mga naka-target na ad na maaaring maging interesado sa ilang mga gumagamit;

Pinapayagan ka ng karamihan sa mga browser na tanggihan o tanggapin ang mga cookies. Halimbawa:

sa Internet Explorer (bersyon 10), maaari mong harangan ang mga cookies gamit ang kapalit na mga setting ng pamamahala ng cookie na magagamit sa pamamagitan ng pag-click sa "Mga Tool", "Mga pagpipilian sa Internet", "Pagkumpidensyal" pagkatapos ay "Advanced";

sa Firefox (bersyon 24), maaari mong harangan ang lahat ng cookies sa pamamagitan ng pag-click sa "Mga Tool", "Mga Pagpipilian", "Pagkumpidensyal" pagkatapos ay piliin ang "Gumamit ng mga naisapersonal na setting para sa kasaysayan" mula sa drop-down na menu at pag-uncheck ng "Tanggapin ang mga cookies". cookies mula sa mga site ”; at

sa Chrome (bersyon 29), maaari mong harangan ang lahat ng cookies sa pamamagitan ng pag-access sa menu na "Isapersonal at kontrolin" pagkatapos ay mag-click sa "Mga Setting", "Ipakita ang mga advanced na setting" at "Mga setting ng nilalaman" pagkatapos ay piliin ang "Pigilan ang mga site mula sa ma-access". tukuyin ang data "Sa header na" Cookies ".

Ang pagharang sa lahat ng cookies ay magkakaroon ng negatibong epekto sa paggamit ng maraming mga website. Kung nagba-block ka ng cookies, hindi mo magagamit ang lahat ng mga tampok ng aming website.

Maaari mong tanggalin ang mga cookies na nakaimbak na sa iyong computer. Halimbawa:

sa Internet Explorer (bersyon 10), dapat mong manu-manong tanggalin ang file ng cookies.

sa Firefox (bersyon 24), maaari mong tanggalin ang mga cookies sa pamamagitan ng pag-click sa "Mga Tool", "Mga Pagpipilian", at "Privacy", pagkatapos ay piliin ang "Gumamit ng mga pasadyang setting para sa kasaysayan" at pag-click sa "Ipakita ang mga cookies", pagkatapos ay sa "Tanggalin ang lahat ng mga cookies" ; at

sa Chrome (bersyon 29), maaari mong tanggalin ang lahat ng cookies sa pamamagitan ng pag-access sa menu na "I-personalize at kontrolin" pagkatapos ay mag-click sa "Mga Setting", "Ipakita ang mga advanced na setting" at "Tanggalin ang data sa pag-browse" pagkatapos ay "Tanggalin ang mga cookies at data mula sa mga module mula sa iba pang mga site ”Bago mag-click sa“ Tanggalin ang data sa pag-browse ”.

Ang pagtanggal ng cookies ay magkakaroon ng negatibong epekto sa paggamit ng maraming mga website.

Gumawa ng isang account